Iznenađeni znanstvenici otkrili kako koža komunicira s jetrima

Koža je ljudski najveći organ, a zaključci novog danskog istraživanja su da pravilno funkcioniranje ostalih životno važnih organa ovisi o zdravlju kože. Istraživanje je obavljeno na Sveučilištu južne Danske i dokazuje da ljudska koža izravno komunicira s ostatkom tijela (nap. – a kako drugačije?), te da ostali organi pate ukoliko koža nije zdrava. Profesorica Susanne…

Učinak kelata na bazi EDTA na pacijente s dijabetesom i preboljelim infarktom

Klara Crnjac, dr. med. (prenijeto s PlivaMed) Dijabetičari stariji od 50 godina koji su preživjeli infarkt miokarda imali su značajno manji broj kardiovaskularnih incidenata nakon što su primali kelate na bazi EDTA (etilendiamintetraoctena kiselina), pokazala je subanaliza velike studije Trial to Assess Chelation Therapy (TACT) objavljene u časopisu Circulation: “Cardiovascular and Quality Outcomes”. Primarni cilj…